Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Nadrozmerný a drobný stavebný odpad

Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu v meste Tlmače na rok 2019

Mesto Tlmače oznamuje občanom, že umiestňovať nadrozmerný a stavebný odpad mimo plánovaného zberu je prísne zakázané a takéto  nezodpovedné konanie občanov je v rozpore s kvalitou a čistotou mesta. Pri dodržiavaní podmienok zberu odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného prostredia .

     Upozorňujeme Vás na dodržiavanie termínov zvozu nadrozmerného odpadu.

     Odpad umiestnený k nádobám mimo termín zvozu a iným spôsobom určeným v harmonograme, sa považuje za priestupok, pri riešení  ktorého je možné občanovi uložiť pokutu do 165,50 € .

     Občania, ktorí potrebujú takýto odpad odstrániť mimo termín zvozu, je potrebné kontaktovať riaditeľa Služieb mesta Tlmače Ing. Dušana Huszára na  t.č. 036/ 63101421 , mobil: 0917983472, pričom náklady na dopravu si hradia sami .

     Nadrozmerný odpad je odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov a tým možného poškodenia odvozného vozidla, nie je možné uložiť do klasických  zberných nádob na komunálny odpad ( 1100 l kontajnery pre bytové domy , 110, 120 alebo 240 l nádoby pre rodinné domy), t.j. nábytok, elektrické spotrebiče a pod.

     Občania mesta majú možnosť uložiť nadrozmerný odpad ku klasickým zberným nádobám na komunálny odpad najviac jeden deň pred určeným termínom zberu.

 

     Zber nadrozmerného odpadu ( oddelene elektrospotrebičov od ostatného nadrozmerného odpadu) je v stanovený termín zabezpečený nákladnými vozidlami .

     Harmonogramy s termínmi nadrozmerného odpadu obdržali všetky domácnosti rodinných domov, v bytových domoch sú umiestnené na nástenkách .

     Odstraňovanie takéhoto odpadu mimo termínu zvozu zvyšuje náklady súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom, čo súvisí aj s rastúcim poplatkom za komunálny odpad .

  Rešpektovaním systému nakladania s týmto odpadom zabezpečíte upravené kontajnerové stanovištia ako aj celkový vzhľad mesta.

     Za ukladanie nadrozmerného odpadu k zberným nádobám mimo stanovených termínov a za neudržiavanie čistoty okolia kontajnerov, bude postihované konkrétne spoločenstvo vlastníkov bytov, konkrétni vlastníci rodinných domov.

    Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri stavebných úpravách bytov (stavebná suť, panely, tehly, dlažba a pod.), jeho ukladanie do zberných nádob je zakázané. Drobný stavebný odpad, je možné odovzdať v areáli  Služby mesta Tlmače, p.o.,  Mlynská 17, 935 21 Tlmače . Informáciu ako nakladať s týmto odpadom získate na Mestskom úrade oddelenie životného prostredia. (Elena Liptáková , 036/631 03 57)   

 

 

Dodržiavaním stanovených termínov

a

podmienok zberu odpadu

sa vyhnete možným sankciám  a prispejete k zlepšeniu

 čistoty Vášho životného prostredia.

 

 

 

 

 


 


English version
Úvodná stránka